Sufizam na vagi Kurana i sunneta

Opis

Pojašnjenje akide sufija po pitanju tevessula, šefata, šejhova, kaburova itd.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu
Vaše mišljenje