Značaj morala pojedinca za cijelu zajednicu

Opis

Pojašnjenje da svaki čovjek u društvu sa svojim ahlakom predstavlja jedinku te sa njegovim mjenjanjem mjenja se i društvo.

Vaše mišljenje