Hadždž - tvoj put do Dženneta

Opis

Savjeti i upute svakom hadžiji koji želi ili koji je već obavio Hadždž; šta treba da radi nakon što je obavio ovaj veliki fard kako bi bio primljen kod Allaha Uzvišenog.

Naučna klasifikacija:

Vaše mišljenje