Stvari kojima je dozvoljeno čišćenje nakon obavljene fiziološke potrebe

Opis

Ovaj audio klip objašnjava propis čišćenja nakon obavljene fiziološke potrebe i stvari kojima je to dozvoljeno činiti, kao da se čovjek očisti sa tri kamenčića, ili toalet papirom ili vodom.

Naučna klasifikacija:

Vaše mišljenje