Kufr u taguta

Opis

U ovom audio klipu daija objašnjava šta je to tagut, i na koji način biva kufr ili nevjerovanje u taguta.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

Naučna klasifikacija: