Šta su mezhebi ?

Opis

U ovom audio klipu daija objašnjava šta su to mezhebi u islamu, i kako su nastali. Zatim, kakav je stav islamske uleme po pitanju slijeđenja određenog mezheba.

Vaše mišljenje