Pravednost u svjetlu Kur’ana i sunneta

Opis

U ovom audio predavanju daija objašnjava da je istinska pravednost jedino u svjetlu Kur’ana i sunneta Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu