Najjača veza između roba i Rabba

Opis

U ovom audio predavanju daija objašnjava na koji način musliman može da postigne naklonost i bliskost svoga Gospodara, i da ojača vezu između njega i Gospodara svjetova.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu