Kidanje rodbinskih veza

Opis

U ovom audio predavanju daija govori o jednom od najvećih velikih grijeha, a to je kidanje rodbinskih veza. Zatim, šta znači uspostavljati, a šta kidati rodbinske veze, te koja nagrada pripada onima koji uspostavljaju rodbinske veze, i koja kazna pripada onim koji ih kidaju.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

Naučna klasifikacija: