Nepravda – tama na Sudnjem danu

Predavač : Emir Demir

Revizija: Sedad Mandžuka

Opis

Poslušajte u ovom audio predavanju nekoliko riječi i savjeta o pogubnosti nepravde, još na ovom svijetu, a na Ahiretu kazna za nepravedne je još veća i žešća.

Vaše mišljenje