Naš odnos prema ashabima

Opis

U ovom audio klipu daija objašnjava kakav treba da bude odnos muslimana spram ashaba Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Zatim spominje daija zablude pojedinih sekti u islamu po ovom pitanju.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

Naučna klasifikacija: