Naš odnos spram sekti

Opis

U ovom audio klipu daija nam objašnjava na koji način musliman treba da se odnosi spram mnogobrojnih sekti, i kako da uredi svoj život.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu