Laž i posljedice koje ostavlja

Opis

Laž je od pokuđenih osobina, a samo djelo je haram. Na njega upozoravaju svi Šerijati, kao i sve zdrave ljudske prirode koje su složne na njegovoj pokuđenosti. U našem čistom šerijatu došla je zabrana laganja; u Kur’anu i Sunnetu, te u konsenzusu učenjaka. Lažov će imati loš završetak na ovom kao i na onom svijetu.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

Naučna klasifikacija: