Sobom se pozabavi

Opis

Savjeti svakom muslimani da brine o sebi i svojoj porodici, a da se kloni onoga što ga se ne tiče. Zaista je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Od ljepote islama - vjere jednog čovjeka jeste da se kloni onoga što ga se ne tiče." (Tirmizi, hasen).

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

Naučna klasifikacija: