Numuk islaaminna maqaane elle tamixigem addun yaa kee akeeral kaa anfiqe sinnim cabaama

mucaadara lem : Acmad Saalic Qali

Amoggacsa: Saqid Qali Saqid

Ux weeloosiyya

Taban kee nammahaytoh cadiisiy Numuk islaaminna maqaane elle tamixigem addun yaa kee akeeral kaa anfiqe sinnim cabaama

Download
Mu tummabul nee yanfaqeh