naqabu yanxuqeenimi -77

naqabu yanxuqeenimi -77

Ux weeloosiyya

yallih farmoyti -yallak nagaynaa kee salaamatta kaal tanay- kaxxa galto (ajri) neh edde warse maxcoocaa kee abtootat yabtah tan calakaatak malcina taban kee malcin hattoh darsi kinni tamah.

Download
Ta safcatih saqalah kataysiyya rub