yallih sabbatah sitta yakcineenimi -72

yallih sabbatah sitta yakcineenimi -72

Ux weeloosiyya

yallih farmoyti -yallak nagaynaa kee salaamatta kaal tanay- kaxxa galto (ajri) neh edde warse maxcoocaa kee abtootat yabtah tan calakaatak malcina taban kee nammay hattoh darsi kinni tamah.

Download
Ta safcatih saqalah kataysiyya rub