Yallih sabbatah masgiid xisaanama -36

Yallih sabbatah masgiid xisaanama -36

Ux weeloosiyya

yallih farmoyti -yallak nagaynaa kee salaamatta kaal tanay- kaxxa galto (ajri) neh edde warse maxcoocaa kee abtootat yabtah tan calakaatak soddom kee lacey hattoh darsi kinni tamah.

Raceenaani:

qilmi ludditte:

Mu tummabul nee yanfaqeh