sooloh ayro (kiyaama) yalli isi iraawot iraawisu waa malcina numu -81

sooloh ayro (kiyaama) yalli isi iraawot iraawisu waa malcina numu -81

Ux weeloosiyya

yallih farmoyti -yallak nagaynaa kee salaamatta kaal tanay- kaxxa galto (ajri) neh edde warse maxcoocaa kee abtootat yabtah tan calakaatak malcina bacra taban kee inik hattoh darsi kinni tamah.

Download
Ta safcatih saqalah kataysiyya rub

Raceenaani:

qilmi ludditte: