muslimtuk dagarat yaabah yablen waqdi yaabe kalaanama -70

muslimtuk dagarat yaabah yablen waqdi yaabe kalaanama -70

Ux weeloosiyya

yallih farmoyti -yallak nagaynaa kee salaamatta kaal tanay- kaxxa galto (ajri) neh edde warse maxcoocaa kee abtootat yabtah tan calakaatak malcina taban hattoh darsi kinni tamah.

Download
Ta safcatih saqalah kataysiyya rub

Raceenaani:

qilmi ludditte: