Put ka sretnijoj porodici

Predavač : Samir Avdić

Revizija: Sedad Mandžuka

Opis

U ovom audio predavanju daija nam daje primjere i nanačine kako da imamo sretan i usklađen porodični život.

Naučna klasifikacija:

Vaše mišljenje