Šiizam

Predavač : Samir Avdić

Revizija: Sedad Mandžuka

Opis

U ovom audio predavanju daija upozorava na šiizam i njegove sljedbenike.

Vaše mišljenje