Opis

Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: „Zaista se djela cijene prema namjerama; i svakom čovjeku pripada ono što je naumio!“.

Vaše mišljenje