Sekte u akidi

Opis

Saznajte u ovom audio predavanju koje su to sekte u islamu zalutale po pitanju ispravnog vjerovanja ili akide.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

Naučna klasifikacija: