Propis nošenja hamajlija

Opis

U ovom audio predavanju daija objašnjava da li je u Šerijatu dozvoljeno nositi hamajliju, talismane.

Vaše mišljenje