Propis nošenja pantalona

Opis

U ovom audio klipu daija objašnjava da li je muškarcima dozvoljeno nositi pantalone.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

Naučna klasifikacija: