Derogacija sunneta Kur’anom

Opis

U ovom audio klipu daija objašnjava da li je moguće da neki hadis ili postupak Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, bude derogiran Kur’anskim ajetom.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu