Derogacija sunneta Kur’anom

Opis

U ovom audio klipu daija objašnjava da li je moguće da neki hadis ili postupak Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, bude derogiran Kur’anskim ajetom.

Vaše mišljenje