Dokazivanje sa mutevatir i ahad hadisima

Opis

U ovom audio klipu daija objašnjava da li je u Šerijatu dozvoljeno dokazivati sa ahad hadisima, te kakav je propis dokazivanja sa mutevatir hadisima.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu