Ako se mišljenje mezheba razlikuje od sunneta ?

Opis

Poslušajte u ovom audio klipu šta treba da uradi sljedbenik određenog mezheba, kada sazna da se mišljenje mezheba razlikuje od ispravnog sunneta.

Vaše mišljenje