Ko je osnivač šiizma ?

Opis

U ovom audio klipu saznajte ko je i zbog čega osnovao sektu šiizam, i u šta šije pozivaju.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

Naučna klasifikacija: