Glavni cilj objavljivanja Kur’ana

Opis

U ovom audio klipu poslušajte zbog čega je Allah Uzvišeni objavio Kur’an Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem.

Vaše mišljenje