Imam Ebu Hanife i odbijanje pozicija i položaja

Opis

Poslušajte u ovom kratkom audio klipu događaj imama Ebu Hanife sa namjesnikom Iraka Alijom ibn Hubejrom i šta se desilo imamu nakon što je odbio da preuzme mjesto kadije.

Naučna klasifikacija:

Vaše mišljenje