Mjesto ihsana ili dobročinstva u Kur’anu časnom

Opis

Saznajte u ovom audio klipu koliku važnost, u Allahovoj, subhanehu ve tea’la, knjizi ima i zauzima ihsan ili dobročinstvo.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

Naučna klasifikacija: