Predaje koje najavljuju pojavu Mehidja

Opis

U ovom audio klipu daija spominje hadise i predaje koje govore o Mehdiju, i ocjenjuje vjerodostojnost tih predaja.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu