Opis

Ovaj audio klip objašnjava propis žene koja ima stalno pojavljivanje krvi (istihada). Zatim spominje propis pojavljivanja krvi istihade u toku mjesečnog ciklusa i nakon njegovog isteka, kao i propis žene kojoj se pojavi krv istihade spojeno sa mjesečnim ciklusom i na koji način treba da postupa?

Vaše mišljenje