Propis pričanja prilikom tavafa

Opis

Ovaj audio klip objašnajva da li se smije pričati u toku tavafa? Kakav je to govor za koji islamska uleme kaže da ne smije biti u toku tavafa, i da li on kvari tavaf ili ne??

Vaše mišljenje