Vrijeme obavljanja hadžskog tavafa

Opis

Ovaj audio klip objašnajva propis obavljanja hadžskog tavafa spominjući stavove islamske uleme o vremenu do kada se može obaviti hadžski tavaf i njhove dokaze?

Vaše mišljenje