Šta će učiniti žena koja ima ciklus, a mora da obavi hadžski tavaf?

Opis

Ovaj audio klip objašnajva propis obavljanja hadžskog tavafa za ženu koja je u toku mjesečnog ciklusa, a nije u mogućnosti da sačeka vrijeme koje je potrebno do čišćenja.

Vaše mišljenje