Šta će se uraditi ako se mejt ukopa bez kupanja ?

Opis

Ovaj audio klip govori o tome šta treba uraditi ukoliko se mejt ukopa bez predthodnog gasulenja ili kupanja.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

Naučna klasifikacija: