Propisi otkrivanja desnog ramena prilikom tavafa

Opis

Ovaj audio klip objašnajva propis otkrivanja desnog ramena prilikom tavafa. Vrijema kada treba otkriti rame i da li taj propis vrijedi za svaki tavaf ili ne?? Zatim objašnjava šta treba da uradi osoba koja zaboravi otkriti rame?

Vaše mišljenje