Da li se alkohol smatra čistim ili nečistim?

Opis

Ovaj audio klip objašnjava da li se alkohol u šerijatu smatra čistim ili nečistim? Zatim, daija spominje dva stava islamskih učenjaka po ovom pitanju: da je čist i da je nečist. Takođe spominje dokaze i jedne i druge skupine učenjaka i njihove odgovore, sa odabirom preferirajućeg stava.

Vaše mišljenje