Kada je dozvoljeno klanjati mimo kible?

Opis

Ovaj audio klip objašnjava situacije u kojima je dozvoljeno klanjati namaze bez okretanja prema kibli, spominjući dokaze islamske uleme za svaku od spomenutih situacija.

Vaše mišljenje