Čitanje Elfije od ibn Malika

Predavači : Jasir en Nešmi -

Opis

Definitivno najpoznatiji metn u gramatici arapskog jezika, komentarisan od strane raznih komentatora, šta više radi se po njemu u fakultetu Islamskih univreziteta po cijelom islamskom svijetu.

Naučna klasifikacija:

Vaše mišljenje