Naređenje da se dobro čini a odrvaćanje od hrđavih

Vaše mišljenje