Opis

Svakom bratu muslimanu, onom koji je svoj život sveo na farzove a ostavio nafile. O vi koji ste upoznali istinu pa se lijeno dižete radi pokornosti Allahu Uzvišenom! Predstavljamo vam ovo predavanje kako bi došlo do vas i podiglo vam ambicije i pomoglo na putu činjenja dobrih djela.

Vaše mišljenje