Objašnjenje risale o čvrstini akide ehli sunneta vel džemata - 1

Vaše mišljenje