Oni koji žude za Džennetom

Opis

Lijepo predavanje našeg brata, da ga Allah nagradi najboljom nagradom. Džennet je mjesto gdje će Allahovi robovi brati plodove svojih djela na ovom svijetu. Molimo Allaha Uzvišenog da nas učini od stanovnika Dženneta. Amin!

Download

Naučna klasifikacija:

Vaše mišljenje