Kada se čini sehvi sedžda

Opis

U ovom audio klipu predavač nam objašnjava da li se sehvi sedžda radi prije ili poslije selama.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu