Način klanjanja namaza u strahu kada je neprijatelj u pravcu kible

Opis

Postoji više načina obavljanja namaza u strahu, a jedan od tih načina je objašnjen u ovom predavanju, a to je način klanjanja ovog namaza ako je neprijatelj u pravcu kible.

Vaše mišljenje