Komentar istiaze

Opis

Istiazom se zovu riječi koje svaki dan izgovaramo tj. Euzu billahi mineššejtanirradžim. Predavač je dao kratki komentar na ove velike riječi.

Vaše mišljenje